Home

SZTURM NA NIEBO nie jest wojną, która niszczy jednych, aby było lepiej innym, ale jest to PRAGNIENIE MIŁOŚCI DLA WSZYSTKICH, a szczególnie walka o nią dla tych, którzy sami sobie pomóc nie mogą!
Zastanawiam się czasami – myślę, że Wy również ☺, jak wyrazić w codzienności naszą autentyczną religijność, to że naprawdę wybraliśmy Boga, że postawiliśmy Go na pierwszym miejscu!
Święty Jakub przychodzi nam z pomocą pisząc, że:
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.” (Jk 1,27).
Drodzy wyznawcy Jezusa Chrystusa, musimy teraz rozejrzeć się dookoła siebie, aby odnaleźć współczesne „sieroty i wdowy”, by zwrócić się do tych, którym została odebrana lub sami z różnych powodów stracili godność DZIECKA BOŻEGO – chcemy pomóc im ją odnaleźć!
Do tego SZTURMU, potrzebujemy współpracowników – może i Ty chcesz zostać „ANIOŁEM”, aby przez modlitwę, post i jałmużnę służyć tym NAJUBOŻSZYM, którzy DZIŚ potrzebują naszego MIŁOSIERDZIA!
Posłuchajmy słów Ojca Świętego Franciszka, który w Adhortacji Evangelii Gaudium pisze o autentycznej MIŁOŚCI, która sprawi, że PÓJDZIEMY DO UBOGICH, aby otoczyć ich prawdziwą DUCHOWĄ OPIEKĄ: 

"Autentyczna miłość jest zawsze kontemplatywna, pozwala nam służyć drugiemu nie z konieczności lub próżności, ale ponieważ jest piękna, niezależnie od pozorów. «Z miłości bowiem, która sprawia, że ktoś staje się nam miły, udzielamy mu czegoś darmo» (…).
Ponieważ adhortacja ta skierowana jest do członków Kościoła katolickiego, muszę z bólem stwierdzić, że najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy, jest brak opieki duchowej. Olbrzymia większość ubogich otwarta jest szczególnie na wiarę; potrzebują Boga i nie możemy nie ofiarować im Jego przyjaźni, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, nie możemy nie ofiarować im sprawowania sakramentów oraz propozycji drogi rozwoju i dojrzewania w wierze. Opcja preferencyjna musi głównie przyjąć formę uprzywilejowanej i priorytetowej opieki duchowej"[nr 199,200].
TERAZ KOLEJ NA NAS!
Nie możemy zawieść Pana Boga i zlekceważyć prośby Piotra naszych czasów! Musimy otoczyć opieką duchową tych, którzy w bólu i cierpieniu wołają o pomoc!
ZOSTAŃCIE ANIOŁAMI WRAZ Z NAMI i każdego dnia, polecajmy nasze „SIEROTY I WDOWY” – naszych UBOGICH, którzy W NIEMYM KRZYKU, PROSZĄ O MODLITWĘ!
Modlimy się przez wstawiennictwo św. Dominika Savio - naszego świętego patrona.
Nie są to długie modlitwy, ale krótki, intensywny SZTURM NA NIEBO:
3x „Zdrowaś Maryjo” lub 7x „Ojcze nasz”,
ks. Dariusz Szyszka

Nasze dzieci

List

List 2

Błogosławieństwo

św. Michale Archaniele broń nas

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

images 01 images01